MKB Totaalplan

Het gemak voor de MKB'er

Het MKB Totaalplan biedt gemak voor elke MKB'er, alle schaderisico's worden in één keer verzekerd. En dat tegen zeer scherpe premies per maand. Bovendien heeft u geen last van langlopende contracten. Onze verzekeringen zijn per dag opzegbaar en teveel betaalde premies worden direct teruggestort.

Alle schaderisico's verzekerd

Het Totaalplan is afgestemd op de meest voorkomende schaderisico's die een MKB'er loopt. Het pakket kent een vaste, lage premie per maand. Er vindt geen premieverrekening achteraf plaats.

Het MKB Totaalplan pakket omvat de volgende dekkingen:

Opstal en glas

Plotseling onvoorziene gebeurtenis (POG)dekking of uitgebreide dekking

Maximale verzekerde som: € 1.500.000,- per risicoadres

Inclusief koelschade: € 5.000,- en huurdersbelang: € 25.000,-

Het eigen risico is € 250,-

Inventaris/goederen

Plotseling onvoorziene gebeurtenis (POG)dekking of uitgebreide dekking

Het eigen risico is € 250,-

AVB

Met de AVB wordt voorkomen dat de verzekerde voor zware financiële lasten komt te staan als gevolg van fouten waarvoor hij aansprakelijk is.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de zaakschade en personenschade en de daaruit voortvloeiende (vermogens)schade. Het eigen risico is € 125,- voor schade aan zaken.

Bedrijfsschade

Standaard 10% met een maximum van € 10.000,- aan reconstructie meeverzekerd.

Computer/electronica

Beschadiging van computer, laptop, kantoorelectronica, data, programmatuur en kassasystemen door alle van buiten komende onheilen (incl. diefstal, na buitenbraak aan een gebouw). Het eigen risico is € 250,-.

Transportschade

Goederen die ondernemers met een eigen vervoermiddel vervoeren, waarbij de vervoerde omzet niet meer bedraagt dan € 15.000,- per gelegenheid. Het eigen risico is € 250,-.

Winkelgeld

Maximaal € 7.500,- per gelegenheid. Het eigen risico is € 100,-.