2e Gezinsauto

Profiteer van uw partner

Profiteer nu van een scherpe korting op de verzekering voor uw 2e gezinsauto

Bespaar jaarlijks honderden euro's op uw 2e gezinsauto!

Staan er bij jullie twee auto's voor de deur? Profiteer dan van deze korting op de 2e auto binnen het gezin. Want als tweede verzekeringnemer kunt u nu profiteren van de opgebouwde schadevrije jaren van uw partner. Bereken direct wat u samen bespaart.

Om te profiteren van de 2e gezinsautokorting gelden een aantal voorwaarden:

Voorwaarden

  • Beide verzekeringen hebben betrekking op een personenauto uitsluitend bestemd voor particulier en licht zakelijk gebruik.
  • De eerste auto is verzekerd via deze online afsluitmodule of wordt gelijktijdig met de tweede auto aangeboden voor verzekering.
  • In de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering voor de tweede auto mag er geen schuldschade gemeld zijn met een schadebedrag groter dan € 1.000 op de verzekering voor beide auto's.
  • De auto waarvoor het voordeel wordt toegepast, heeft een maximale cataloguswaarde van € 75.000,-.
  • Het kenteken van de auto waarvoor het voordeel wordt toegepast, staat op naam van de verzekeringnemer of diens partner. De regelmatige bestuurder is gelijk aan de verzekerde van de eerste auto danwel diens partner.
  • De regeling geldt alleen voor partners van 24 jaar en ouder, wonend op hetzelfde adres. Eventueel inwonende kinderen komen niet in aanmerking voor de korting.
  • De bonus/maluskorting van de eerste auto wordt ook van toepassing op de tweede gezinsauto. Is er sprake van een bonus/malusbeschermer op de eerste auto, dan wordt uitsluitend de korting overgenomen zonder de bescherming.
  • Terugval van bonus/malus geschiedt autonoom. Met andere woorden: bij schade aan de eerste auto valt alleen deze terug in bonus/malus. Hetzelfde geldt omgekeerd uiteraard ook voor de tweede gezinsauto.

Motorvoorwaarden

Voor een motorverzekering in combinatie met een gezinsautoverzekering geldt in aanvulling op de overige voorwaarden:

  • Wanneer het motorrijbewijs minimaal drie jaar in het bezit is, komt verzekerde in aanmerking voor korting op de motorverzekering wanneer de eerste autoverzekering bij Intrasurance loopt. Het aantal treden van de korting is afhankelijk van het aantal jaren dat het motorrijbewijs in het bezit is. Bijv. wanneer verzekerde vier jaar zijn motorbewijs heeft, kunnen er vier extra treden worden overgenomen.

Standaard voorwaarden

Voor de autoverzekering zelf gelden dezelfde voorwaarden als bij de standaard autoverzekering.